Společnost DDT s.r.o. - Different Designed Tapes

Firma DDT s.r.o. byla založena v roce 2003. Název společnosti DDT - Different Disigned Tapes znamená "různě upravené pásky". Zabýváme se zpracováním samolepících pásek v podobě řezání, laminace, převíjení a vysekávání různých tvarů samolepících materiálů.

Od roku 2007 jsme certifikovanou společností pro normu ISO 9001:2015. Tento certifikát podtrhuje kvalitu našich výrobních procesů, výrobků a služeb.

ISO 9001: 2015

V roce 2007 jsme se stali držiteli certifikovaného systému managementu jakosti ISO 9001 : 2015

Politika kvality                       

Vedení DDT s.r.o. prostřednictvím této kvality stanovuje rozhodující zásady a záměry, které jsou realizovány pro zajišťování soustavného plnění požadavků a očekávání našich zákazníků a pro neustálé zlepšování výkonnosti systému managementu kvality.

Zaměření na zákazníky
Poznávání a analyzování současných i budoucích potřeb a očekávání zákazníků
Monitorování a hodnocení úrovně spokojenosti našich zákazníků s dodávanými produkty

Vedení a řízení lidí
Definování strategických záměrů a cílů a jejich sdělování pracovníkům
Vytváření pracovního prostředí, které pozitivně ovlivňuje plnění požadavků na kvalitu a současně dosahování záměrů a cílů vyhlášených vedením

Zapojení lidí
Využívání znalostí, schopností a dovedností pracovníků DDT s.r.o. pro řízení procesů a pro vykonávání pracovních činností
Rozvíjení úrovně odborné způsobilosti pracovníků
Hodnocení výkonnosti, uznávání osobního přístupu a přínosu pracovníků

Procesní přístup
Definování odpovědnosti a pravomocí pro ´činné a efektivní řízení a provádění procesů
Uplatňování a neustálé zlepšování procesů pro plnění požadavků našich zákazníků
Plánování a zajišťování dostupnosti zdrojů potřebných pro provádění procesů

Neustálé zlepšování
Analyzování příčin nežádoucích stavů a včasné přijímání opatření pro zlepšování kvality
Využívání informací a podnětů ke zlepšování výkonnosti a efektivnosti procesů

Přístup k rozhodování zakládající se na faktech
Monitorování a hodnocení konkurence a produktů na trhu
Uplatňování týmové práce pro rozhodování a řešení problematiky kvality

Vzájemně prospěšné dodavatelské vztahy
Monitorování výkonnosti a hodnocení způsobilosti našich dodavatelů
Vytváření a udržování vzájemně prospěšných vztahů.

Lepící pásky a tvarové výseky