Obchodní podmínky

NÁLEŽITOSTI OBJEDNÁVKY:

název a adresa odběratele, IČ, DIČ, datum vystavení závazné objednávky, přesné označení typů a počet kusů, způsob odběru zboží a způsob platby

PŘIJÍMÁNÍ OBJEDNÁVEK:

telefonicky nebo e-mailem: 725 605 636 /
e-mail: / PO – PÁ od 7:30 – do 15:30 hod.

VYŘIZOVÁNÍ OBJEDNÁVEK:

Položky, které jsou skladem expedujeme ihned. Ostatní podle dodací lhůty. Nejsme-li schopni dodat celou objednávku najednou, expedujeme ji po částech dle našeho uvážení nebo po dohodě s odběratelem.

Platební styk

Prodej zboží za hotovost nebo na dobírku. Pravidelným odběratelům umožňujeme prodej na fakturu. Splatnost faktur je 14 dní od jejich vystavení. Při nedodržení termínu splatnosti účtujeme penále ve výši 0,1% za každý den prodlení. Při větších finančních objemech požadujeme předplatbu. Pro uzavření dalšího obchodního případu je podmínkou prokázání včasné úhrady předchozí faktury.

Reklamace

Na zboží je poskytována záruka podle zákona č.47/1992 Sb. Při reklamaci součástek a komponentů bude postupováno dle ustanovení příslušného zákona. V případě, že nelze reklamaci vyřešit ihned, bude se zákazníkem sepsán protokol a způsob vyřízení bude zákazníkovi sdělen nejdéle do 30 dnů od sepsání tohoto protokolu. Nedodržením termínu splatnosti faktury nárok na záruku zaniká. Při případné reklamaci je nutno předložit doklad o prodeji. Záruka se nevztahuje na vady způsobené neodbornou manipulací, na vady způsobené nedodržením provozních podmínek a na použité (pájené) a zabudované zboží. Reklamace může být uznána až po otestování výrobcem, resp. technikem. Při oprávněné reklamaci si vyhrazujeme právo výměny zboží; pokud to není možné pak vrácení příslušného obnosu, odpovídajícího zůstatkové hodnotě zboží. Jakékoliv další nároky jsou vyloučeny. Odpovědnost za škody při transportu nese přepravce.

Ceny

Při výrobě tvarových výseků a řezání pásek cenu stanovíme na základě předběžné kalkulace dle volby materiálu a požadavků. U odběru pásek ve větším množství máme zvýhodněné ceny.

Lepící pásky a tvarové výseky